pl en
Rozmiar czcionki: A A
Diagnostyka


Spektralna tomografia siatkówki (SOCT)

OCT Spectralis Blue Peak (Heidelberg Engineering GmbH)

Aktualnie w naszym centrum prowadzimy badania z użyciem SOCT Spectralis.

OCT Spectralis jest kombinacją: Konfokalnego Skaningowego Laserowego Oftalmoskopu (cSLO) i Optycznego Koherentnego Tomografu w domenie spektralnej (SD - OCT).

Pozwala na ocenę:
  • odcinka przedniego oka (pomiar kąta przesączania, ocena rogówki i tęczówki)
  • odcinka tylnego oka (siatkówki, nerwu wzrokowego)
  • poza klasycznymi obrazami urządzenie pozwala na wykonywanie zdjęć bezczerwiennych oraz obrazowanie autofluorescencji oka.
Technologia BluePeak™ wykorzystuje niebieskie światło laserowe do wzbudzania autofluorescencji w lipofuscynie, która jest naturalnie występującym wskaźnikiem metabolicznym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki. Analiza tego składnika może pokazywać ważne informacje dotyczące stanu siatkówki. Konfokalny system laserowy z homogenicznym niebieskim laserem, w który jest wyposażony Spectralis, zapewnia wyraźne i kontrastowe obrazy aktywności metabolicznej siatkówki. Są one pozbawione artefaktów wynikających z rozproszenia światła oraz niskiej czułości aparatu, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych funduskamer.

Pomiar szerokości kąta przesączania
3D SOCT 2000 (Topcon)

Charakterystyka badania:
Spektralna tomografia siatkówki (SOCT) to urządzenie, które zrewolucjonizowało diagnostykę chorób oczu. Obrazowanie tkanek oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego, stanowi nieocenione narzędzie diagnostyczne w badaniu zarówno przedniego jak i tylnego odcinka gałki ocznej.

Zastosowanie:

Obrazowanie siatkówki w projekcji 2D oraz 3D
Przekroje OCT wykonane tomografem 3D OCT-2000 doskonale ilustrują strukturę ciała szklistego i siatkówki. Możliwa jest ocena grubości poszczególnych struktur anatomicznych, jak również ocena porównawcza kondycji siatkówki na kolejnych wizytach.

Zdjęcia dna oka
Wbudowana funduskamera z wysokiej jakości aparatem cyfrowym (16.2 Mpx) uzupełnia diagnostykę SOCT, pozwalając w szczegółach zobrazować strukturę oka i ujawniając wszelkie zmiany patologiczne.

Profil jaskrowy
Moduł jaskrowy umożliwia wykonanie w pełni zautomatyzowanej topografii tarczy nerwu wzrokowego oraz porównanie jej z normatywną bazą danych. Moduł jaskrowy, uzupełniony o analizę komórek zwojowych i pomiar kąta przesączania, stanowi kompletne narzędzie obrazowania. Badanie pozwala na oszacowanie średniej grubości włókien nerwowych RNFL (retinal nerve fibre layer) co ma zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce jaskry ale też w chorobach demielinizacyjnych (np. sclerosis multiplex).

Skanowanie przedniego odcinka oka
Różnorodne funkcje analityczne w połączeniu z fotografią kolorową i obrazowaniem 3D SOCT umożliwiają obrazowanie oraz analizę rogówki, przedniego odcinka oka ( np. ocena stożka rogówki, kąta przesączania, pomiar grubości rogówki, ocena rogówki po zabiegach refrakcyjnych).


Przebieg badania
 Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, najczęściej po wcześniejszym rozszerzeniu źrenic, choć
  może być też przeprowadzone bez rozszerzania źrenic (przy przeziernych ośrodkach optycznych).
 Tomografię oka wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu
 Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 40min.

Przeciwskazania
Badanie SOCT jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym, może być wykonywane wielokrotnie.Zanik geograficzny plamki żółtejMikroskopia lustrzana (Konan Medical)

Urządzenie pozwala na ocenę komórek śródbłonka rogówki (kształtu, gęstości, wielkości).Prawidłowa gęstość komórek wynosi około 3000/mm; wartości poniżej 1000 związane są ze znacznym ryzykiem dekompensacji śródbłonka. Badanie jest niezastąpione u pacjentów m.in z:
  1. Dystrofią Fuchsa
  2. Uszkodzeniami śródbłonka
  3. Dystrofii polimorficznej tylnej
  4. Przed zabiegami operacyjnymi oczu
Prawdopodobieństwo obrzęku rogówki jest większe jeśli gęstość komórek spada poniżej 1000/mm2. Obrzęk rogówki skutkuje pogorszeniem widzenia.

Dystrofia Fuchsa

Prawidłowy stan śródbłonka rogówki


Angiografia fluorosceinowa (FLA)

Funduskamera FF450plus (Zeiss)

Charakterystyka badania:
Angiografia fluorosceinowa (FLA)umożliwia obserwację krążenia naczyniówkowo-siatkówkowego, a także patologii dotyczących siatkówki i naczyniówki. Po podaniu kontrastu (10% roztworu soli sodowej fluorosceiny) wykonuje się serię zdjęć. Przepływ barwnika w tętnicach i żyłach oka informuje np. o istnieniu nowych nieprawidłowych naczyń, lokalizacji zmian barwnikowych, nowotworowych. FLA jest szczególnie wartościowe we wczesnym wykrywaniu zmian chorobowych w cukrzycy.

Przebieg badania
• Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, po wcześniejszym rozszerzeniu źrenic. Rzadko podczas
  badania pojawić mogą się przejściowe nudności (trwające około 2-3minuty). Po podaniu kontrastu
   może wystąpić zażółcenie skóry i moczu, które mija po około 1 dobie.
• Wynik angiografii fluorosceinowej oka wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu.
• Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 45min.

Przeciwwskazania
Przeciwskazania to: uczulenie na fluoresceinę, ciąża, niewydolność nerek.
Kolorowa fotografia oka

Funduskamera FF450plus (Zeiss)
3D OCT 2000 (Topcon)

Kolorowa fotografia odcinka przedniego i dna oka to wartościowa dokumentacja medyczna. Dzięki zdjęciom łatwiejsza jest ocena progresji zmian chorobowych.


Ultrasonografia (USG)

US-4000 (Nidek)

Kompaktowe i nowoczesne urządzenie, które umożliwia wykonanie 3 rodzajów badań: B-Scanu, Biometrii oraz Pachymetrii.

Cechuje go:
- Dokładny i przejrzysty obraz B-scan
- Szybka, dokładna biometria

Dzięki zastosowaniu nowych algorytmów, pomiar długości osiowej oraz kalkulacja mocy IOL wykonywana jest dwa razy szybciej niż z wykorzystaniem konwencjonalnych modeli urządzeń. Poprzez użycie dodatkowych klawiszy funkcyjnych, można uzyskać dokładność pomiaru przy gęstej zaćmie oraz istniejących zmętnieniach.

Charakterystyka badania:

projekcja A (Biometria)
umożliwia pomiar długości gałki ocznej i struktur oka

Zastosowanie:
Umożliwia wyliczenie mocy soczewki, którą planuje się wszczepić do oka po usunięciu zaćmy. Ponadto pozwala na wykonanie pomiarów poszczególnych struktur gałki ocznej np. może być wykorzystywana w ocenie postępującej krótkowzroczności.

Projekcja B
Zastosowanie:
Badanie jest niezastąpione w oczach z nieprzeziernymi ośrodkami optycznymi (tzn.: w wylewach krwi do ciała szklistego, przy bielmie rogówki, zaćmie), w diagnozowaniu i lokalizacji guzów wewnątrzgałkowych, ciał obcych. W ocenie wysokiej krótkowzroczności, choroby Gravesa-Basedova, odwarstwieniu siatkówki.

Przebieg badania
• Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. Lekarz przy użyciu głowicy USG pokrytej żelem bada   gałkę oczną. Oko pacjenta na czas badania jest zamknięte, nie ma konieczności rozszerzania   źrenicy.
• Wynik USG wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu
• Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 40min.

Przeciwwskazania
Rany perforujące gałki ocznej.
Badanie pola widzenia (Perymetria)

Polomierz Humphrey HFA III 830 (Carl Zeiss) NOWOŚĆ!!

Firma Humphrey z Grupy ZEISS stworzyła światowy standard perymetrii statycznej (ponad 50.000 perymetrów zainstalowanych w świecie). Wieloletnie badania pozwoliły stworzyć aparat o najbogatszym wyposażeniu dla pewności badania, wygody lekarza i pacjenta. Perymetry firmy HUMPHREY zachowuje pełną zgodność ze standardem Goldmanna łącząc wiarygodność wyników z komfortem pracy użytkownika. Dzięki technologii projekcji możliwa jest zamiana wielkości bodźca i jego natężenia, a także tworzenie własnych testów.

Charakterystyka badania:
Pozwala na ocenę pola widzenia centralnego i peryferyjnego.

Zastosowanie:
Wykonywane rutynowo w diagnostyce jaskry ale również w chorobach nerwu wzrokowego, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

Przebieg badania
  • Badana osoba spogląda na centralny punkt czaszy aparatu. Równocześnie obwodowo pojawiają się punkty świetlne o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskać przycisk pilota za każdym razem, gdy dostrzeże on pojawiające się obwodowo punkty świetlne.
  • Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego przeprowadzeniu


Przeciwskazania:
Słaba współpraca pacjenta (np. u dzieci), niska ostrość wzrokuKomputerowe badanie wzroku (Autorefraktometr)

Topcon KR-800

Podstawowe badanie okulistyczne pozwalające na badanie refrakcji oka i mocy rogówki w głównych osiach optycznych

Nowość!
RETINOMAX 3 ręczny autorefraktometr firmy RIGHTON (NIKON) - JAPAN:
Najnowsza generacja najszybszego i najdokładniejszego
autorefraktometru przenośnego na świecie

- ZŁOTY STANDARD wśród autorefraktometrów pediatrycznych
- ZŁOTY STANDARD wśród autorefraktometrów przenośnych


Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (Tonometria)

Tonometr z pachymetrem (TX-20P firmy Canon)

Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego jest czynnikiem pozwalającym ocenić ryzyko jaskry i tym samym ma krytyczne znaczenie w diagnostyce i leczeniu tego schorzenia.
Urządzenie umożliwia:
• wykonanie automatycznego, bezkontaktowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP)
• bezkontaktowy pomiar centralnej grubości rogówki (pachymetria)

Ponadto TX-20P umożliwia rekalkulację pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego o pomiar centralnej grubości rogówki. Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowany o grubość rogówki to maksymalna dokładność pomiarowa.

Brak informacji o rzeczywistej grubości rogówki utrudnia rozpoznanie jaskry ponieważ może przekłamywać ostateczny odczyt wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tym samym opóźniać postawienie prawidłowej diagnozy. Przy grubszej rogówce pomiary ciśnienia są zawyżane, a w przypadku cieńszej rogówki - zaniżane.

Dzięki zautomatyzowanemu naprowadzaniu głowicy we wszystkich kierunkach oraz wbudowanemu pachymetrowi ,TX-20P zapewnia pomiar dużo dokładniejszy niż standardowy tonometr bezkontaktowy.

Tonometr I-Care

TONOMETR iCare TA01i - zasada działania została oparta na opatentowanej indukcyjnej metodzie pomiaru siły odbicia sondy od powierzchni rogówki. Metoda ta umożliwia szybki i dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego bez stosowania środków znieczulających, a zastosowanie jednorazowych sond eliminuje ryzyko zakażenia.

Urządzenie to jest szczególnie przydatne u dzieci i pacjentów słabo współpracujących. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!Badanie grubości rogówki (Pachymetria)

Użyteczna w diagnostyce jaskry, w operacjach wszczepienia pierścieni śródrogówkowych,
w zwyrodnieniach rogówki.

3D SOCT 2000 (Topcon)
Tonometr z pachymetrem (TX-20P firmy Canon)
Mikroskop konfokalny (Konan Medical)

Copyright © 2012 Neone