Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line

MONITOROWANIE KRÓTKOWZROCZNOŚCI

Myah (Topcon) Nowość!

Badanie umożliwia monitorowanie progresji krótkowzroczności u dzieci i młodych dorosłych.

W większości przypadków krótkowzroczność jest wynikiem nadmiernego wzrostu gałki ocznej na długość. Myah korzysta z najnowszej, najobszerniejszej bazy danych, opartej na próbce 15 tysięcy pacjentów przebadanych przez Centrum Medyczne Uniwersytetu Erasmusa (Rotterdam, NL). Jest to najlepsza baza pozwalająca ocenić stopień ryzyka wystąpienia krótkowzroczności.

Dzięki urządzeniu możemy nie tylko monitorować długość osiową oka ale również porównywać pomiary z referencyjnymi krzywymi wzrostu, a tym samym przewidywać ryzyko wystąpienia krótkowzroczności (w dioptriach) w wieku dojrzałym.

Badanie umożliwia więc prognozowanie rozwoju krótkowzroczności w wieku dorosłym.

Krzywe wzrostu oka pozwalają na porównanie pomiarów ze średnią dla danej grupy wiekowej i płci. Już pojedynczy pomiar dostarcza informacji o ryzyku krótkowzroczności, czy wysokiej krótkowzroczności w późniejszym etapie życia. Trend długości osiowej, podczas serii wizyt, pozwala na ocenę tempa wzrostu nieleczonych oczu. Linia trendu dodatniego, przecinająca percentyle, wskazuje na przyspieszenie wzrostu długości osiowej, co powinno budzić zaniepokojenie, szczególnie u dzieci z niedużą krótkowzrocznością. I odwrotnie, można zaobserwować skuteczność konkretnych decyzji, mających na celu spowolnienie krótkowzroczności, gdy linia trendu zwalnia i zaczyna z biegiem czasu przechodzić w dół względem linii percentylowej. Regularne oceny pozwalają ściśle monitorować wybraną strategię i w razie potrzeby ją modyfikować.

1(Gifford KL, Richdale K, Kang P, Aller TA, Lam CS, Liu YM, Michaud L, Mulder J, Orr JB, Rose KA, Saunders KJ, Seidel D, Tideman JWL, Sankaridurg P. IMI - Clinical Management Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019 Feb 28;60(3):M184-M203.).

2 To najnowszy dostępny zbiór danych, pozyskany przez Myopia Research Group of Erasmus MC, Rotterdam
Monitorowanie krótkowzroczności

Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00