Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line

PORADNIA JASKROWA

Jaskra to choroba, w której dochodzi do zaburzenia ukrwienia nerwu wzrokowego oraz nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Upośledzony przepływ płynów w oku powoduje, że narząd ten zaczyna coraz gorzej funkcjonować. Choroba ta nie zawsze daje objawy. Jeśli jednak się pojawią, będą nimi najczęściej: bóle oczu i głowy, zaburzenia widzenia i stopniowe zawężanie się pola widzenia.

Postępujące i powtarzające się epizody zwiększonego ciśnienia powodują uszkodzenie nerwu wzrokowego i stopniową utratę widzenia. Proces ten jest nieodwracalny.

Podstawą do wyboru właściwego leczenia są szczegółowe badania diagnostyczne. Wykonuje się pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie pola widzenia, tomografię nerwu wzrokowego z uwzględnieniem grubości włókien nerwowych, biometrię oraz pomiar kąta przesączania. Wszystkie te badania wykonujemy w naszym ośrodku.

Bardzo istotne w diagnozowaniu jaskry jest też badanie USG z dopplerem nerwu wzrokowego. Pozwala ono na ocenę przepływu w naczyniach gałki ocznej.

Leczenie jaskry polega w głównej mierze na stosowaniu kropli, zastosowane mogą być też zabiegi laserowe takie jak: SLT (selektywna trabekuloplastyka), MLT (mikropulsowa laserowa trabekuloplastyka), czy CPC (cyklofotokoagulacja laserem diodowym).

Kolejną metodą leczenia są implanty biodegradowalne oraz mikrourządzenia wszczepiane bezpośrednio do oka. W skrajnych przypadkach, u pacjentów u których zawodzi leczenie miejscowe, wykonuje się operacje przeciw-jaskrowe.

Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00