Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line

TOMOGRAFIA OKA

Koherentny Tomograf optyczny 3D DRI OCT Triton

Angio OCT Triton (Topcon) Charakterystyka badania: Angio-OCT to aktualnie nowość w okulistycznej diagnostyce. Badanie to pozwala na wykonanie szczegółowego badania siatkówki i naczyniówki bez podawania kontrastu dożylnie. W krótkim czasie uzyskujemy wynik, unikamy ewentualnych powikłań jakie może nieść za sobą podanie fluorosceiny. Urządzenie ponadto umożliwia uzyskanie dużo wyższej rozdzielczości zdjęć tomografii oka oraz obrazowanie odcinka przedniego. Obrazowanie odcinka przedniego pozwala na bardzo dobrą ocenę kąta przesączania, czy ewentualnych zmian rozrostowych tęczówki i ciała rzęskowego. Spektralna tomografia siatkówki (SOCT) to urządzenie, które zrewolucjonizowało diagnostykę chorób oczu. Obrazowanie tkanek oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego, stanowi nieocenione narzędzie diagnostyczne w badaniu zarówno przedniego jak i tylnego odcinka gałki ocznej.

Zalety:

 1. Znaczne zwiększenie dokładności i możliwości badania, dzięki długości fali 1050 nm i możliwości zwizualizowania całej struktury siatkówki, czyli również naczyniówki
 2. Jedno badanie tzw. skan szeroki = wszystkie analizy, tj. RNFL. Komórki zwojowe oraz plamka. Badanie odbywa się szybciej i jednoczasowo otrzymujemy wszystkie istotne elementy dotyczące jaskry, schorzeń plamki itp.
 3. Skan szklistkowy umożliwiający zobrazowanie ciała szklistego np. mętów – coś czego nie można było dokonać na aparacie spektralnym SOCT
 4. Angio OCT – umożliwiające wskazane neowaskularyzacji bez podania kontrastu, lub obszarów występowania płynu
 5. Możliwość sprawdzenia dwóch kątów przesączania jednoczasowo, w pozycji horyzontalnej i wertykalnej. Różnorodne funkcje analityczne w połączeniu z fotografią kolorową i obrazowaniem 3D SOCT umożliwiają obrazowanie oraz analizę rogówki, przedniego odcinka oka ( np. ocena stożka rogówki, kąta przesączania, pomiar grubości rogówki, ocena rogówki po zabiegach refrakcyjnych).
 6. Brak rozpraszających linii skanowania w czasie wykonywania badania
 7. Dzięki wbudowanej funduskamerze non-mydiatric otrzymujemy zdjęcie dna oka bez konieczności rozszerzania źrenicy.
 8. Obrazowanie siatkówki w projekcji 2D oraz 3D.
 9. Możliwa jest ocena grubości poszczególnych struktur anatomicznych, jak również ocena porównawcza kondycji siatkówki na kolejnych wizytach.
 10. Profil jaskrowy

Moduł jaskrowy umożliwia wykonanie w pełni zautomatyzowanej topografii tarczy nerwu wzrokowego oraz porównanie jej z normatywną bazą danych. Moduł jaskrowy, uzupełniony o analizę komórek zwojowych i pomiar kąta przesączania, stanowi kompletne narzędzie obrazowania. Badanie pozwala na oszacowanie średniej grubości włókien nerwowych RNFL (retinal nerve fibre layer) co ma zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce jaskry ale też w chorobach demielinizacyjnych (np. sclerosis multiplex).

Przebieg badania:

 • Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej
 • Zdjęcia wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu
 • Szacunkowy czas trwania badania z opisem: około 30min.

Przeciwskazania: Badanie SOCT, czy angio-OCT jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym, może być wykonywane wielokrotnie.


Tomografia oka
Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00