Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line

DIAGNOSTYKA "SUCHEGO OKA"

Myah (Topcon) Nowość!

Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka zespołu suchego oka obejmuje:

  • badanie czasu przerwania filmu łzowego (NIBUT)
  • obrazowanie gruczołów Meiboma
  • analizę wysokości menisku łzowego
  • analizę mrugnięć
  • obrazowanie uszkodzeń i chorób rogówki z pomocą fluoresceiny
  • obrazowanie aberracji rogówkowych

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.


Diagnostyka suchego oka
Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00