Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line

TOPOGRAFIA ROGÓWKI

Myah (Topcon) Nowość!

Badanie pozwala ocenić:

  • nieregularność rogówki
  • wszystkie indeksy keratorefrakcyjne
  • obrazowanie stożka rogówki
  • pomiar abberacji sferycznych rogówki

(mapy topograficzne, mapy 3D, mapy porównawcze, mapy wysokości, analiza Zernike)

Podsumowanie aberracji rogówki
Współczynnik rozszerzania Zernike jest wykorzystywany do określenia, który z komponentów dominuje w strukturze aberracji rogówki i do jakiego stopnia. Podsumowanie analizy Zernike składa się z 36 wielomianów aż do 7 stopnia i zapewnia przejrzysty obraz nieprawidłowości optycznych, które mogą zakłócać jakość widzenia.
Topografia rogówki

Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00