Rejestracja tel. 58 322 50 08
od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
Rejestracja on-line
Dr hab.n.med. Dorota Raczyńska

Dr hab.n.med. Dorota Raczyńska
Dorota Raczyńska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 2004 roku. Studiowała w ramach programów stypendialnych w Niemczech (Lipsk) i Finlandii (Turku).

Osiągnięcia naukowe:
 • W latach 2006-2023 zatrudniona jako asystent, potem adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Specjalizacja w zakresie okulistyki.
 • Pracę doktorską pt. ‘Funkcja diagnostyczna optycznej koherentnej tomografii (OCT) w obrazowaniu witreolizy’ obroniła w 2011 roku z wyróżnieniem.
 • Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2019 roku za osiągnięcie naukowe ‘Współczesne metody diagnostyki i leczenia retinopatii cukrzycowej’
Miejsca pracy:
 • Profesorskie Centrum Okulistyki od 2012-nadal
 • Nadmorskie Centrum Medyczne od 2022-nadal
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 2006-2023
Doświadczenie zawodowe i naukowe:
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Okulistyki (Oddziału Pomorskiego) od 03.2022
 • Ponad 10 letnie doświadczenie w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej. Ponadto chirurgii: zaćmy, jaskry, chirurgii plastycznej oka, w tym rekonstrukcyjnej
 • Zajmuje się: diagnostyką, laseroterapią i leczeniem chorób oczu wykorzystującym najnowocześniejsze innowacyjne trendy
 • Liczne staże zagraniczne, w tym roczny kurs chirurgii refrakcyjnej prowadzony we współpracy z Instytutem Vissum w Alicante
 • Uzyskanie tytułu: chirurga refrakcjonisty
 • Przez 15 lat nauczyciel akademicki lekarzy specjalizujących się w okulistyce, jak i studentów polskich i zagranicznych, opiekun 3 specjalizacji, promotor na stopień doktora, promotor pomocniczy 5 przewodów doktorskich, udział w komisjach egzaminacyjnych do doktoratów. Autorka pytań na egzamin specjalizacyjny z okulistyki (Centrum Egzaminów Medycznych)
 • Autorka lub współautorka ponad 60 publikacji naukowych, współautorka rozdziału w anglojęzycznej książce ‘Retinopatia cukrzycowa’, współautorka poradnika dla pacjentów ‘Jak żyć z przeszczepioną nerką’ oraz tłumacz rozdziałów w książce-nad zastosowaniem laseroterapii w retinopatii cukrzycowej.
 • Autorka lub współautorka ponad 50 wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Recenzent w czasopismach naukowych.
 • Organizator licznych kursów i szkoleń w kształceniu podyplomowym, w tym pokazu ‘chirurgii na żywo’ na Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Terapie Łączone’
 • Udział w spotkaniach edukacyjnych na temat schorzeń oczu dla mieszkańców Trójmiasta, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Działalność charytatywna (konsultacje okulistyczne) w Domach Pomocy Społecznej i szkołach podstawowych na terenie Trójmiasta
 • Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ‘czas na wzrok’ na temat prezbiopii (Telewizja Gdańsk)
 • Przynależność do towarzystw naukowych: PTO, Euretina, Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. I miejsce (Główna Nagroda) za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2012 w czasopiśmie Endokrynologia Pediatryczna.
 • Nagroda Naukowa Zespołowa I-go Stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad TNF alpha jako niezależnym wskaźnikiem rozwoju retinopatii i nefropatii cukrzycowej u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1. (16.12.2014 r)
 • Wyróżnienie i nagroda za pracę pt: ”Nowatorski sposób podawania leków w okulistyce-nadnaczyniówkowo” D.Raczyńska, K.Raczyńska. II Międzynarodowa Konferencja „Od nauki do praktyki” Katamarany. (25-26.05.2018) Mikołajki
Główne zainteresowania zawodowe dotyczą chirurgii odcinka przedniego i tylnego oka. Ponadto interesuje mnie praktyczne zastosowanie badań do tworzenia leków oraz urządzeń (diagnostycznych i chirurgicznych) mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób oczu.

LEKARZE

Prof. dr hab.n.med. Krystyna Raczyńska

Prof. dr hab.n.med.
Krystyna Raczyńska
Dr hab.n.med. Dorota Raczyńska

Dr hab.n.med. Dorota Raczyńska
Dorota Raczyńska
Zofia Janicka

Lek.
Zofia Janicka
Magdalena Drężek-Nojowicz

Magdalena Drężek-Nojowicz
Dr n.med. Juliusz Chorążewicz

Dr n.med.
Juliusz Chorążewicz
Ewa Martynowicz

Ewa Martynowicz-Gąsowska
Magdalena Lasota

Magdalena Lasota

PIELĘGNIARKI

Justyna Kochner

Justyna Kochner

ORTOPTYSTKI

Karolina Matthes - Orkwiszewska

Karolina Matthes - Orkwiszewska
Mirosława Kruger

Mirosława Kruger
Anna Szulist

Anna Szulist

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-MEDYCZNI

Anna Wencek

Anna Wencek
Małgorzata Berbeka

Małgorzata Berbeka
Wioletta Jakimcio

Wioletta Jakimcio
Łukasz Czeszumski

Łukasz Czeszumski
Gabinet Profesor
Krystyny Raczyńskiej

ul. Leona Wyczółkowskiego 63,
Gdańsk
Poradnia Dziecięca
Leczenie Zeza i Niedowidzenia

ul. Chałubińskiego 28,
Gdańsk-Chełm
Optimum Profesorskie
Centrum Okulistyki

ul. Cienista 30,
Gdańsk-Chełm
REJESTRACJA
TEL: 58 322 50 08
od poniedziałku
do piątku 10:00-18:00